Hälsa
 
Här kommer jag att samla lite information om olika sjukdomar som finns hos tollaren. Observera att detta inte säger något om hur vanliga sjukdomarna är inom rasen utan bara att de finns.

 

Skelett och leder:

HD - Höftledsdysplasi
Vad är HD ?
HD är en förkortning på höftledsdysplasi. En hund med HD har en medfödd grund ledskålen. Detta leder till att höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostabil. Instabiliteten i höftleden kan vid dysplasi leda till brosk och benpålagringar runt ledskålens kanter.

Varför skall tollaren röntgas?
HD är en polygent nedärvd defekt, dvs flera gener spelar in för uttryck av defekten. Den har medel till hög arvbarhet. För att minska förekomsten av HD är det viktigt att enbart hundar som är fria från HD används i avel. Det är också viktigt att se hur syskon och andra släktingar till de planerade avelsdjuren ser ut för att på så sätt kunna göra sig en bild över riskerna. Tollarklubben är med i SKK:s bekämpningsprogram för HD vilket betyder att alla hundar måste vara röntgade innan de tas i avel för att valparna ska få registreras.

Vad betyder röntgenresultatet?
A = Normala höftleder
B = Ej dysplasi
C = Lindrig dysplasi
D = Måttlig dysplasi
E = Höggradig dysplasi

Idag används hundar med A och B i avel. Det finns hittills inga undersökningar om dessa två ger upphov till olika antal defekta hundar.

 

AD – armbågsledsdysplasi
 
Vad är AD?
AD är en förkortning på armbågsledsdysplasi. Hos en hund som har AD fäster inte armbågsbenets spets normalt vid resten av armbågsbenets över del. Detta kan leda till pålagringar i leden, vilket i sin tur kan göra hunden halt.

Varför skall hunden AD röntgas?
AD har troligen ärftliga komponenter och tros vara polygent nedärvt. För att minska spridningen av AD, och för att förhindra att det blir ett problem inom rasen, tycker jag att det är viktigt att alla hundar AD röntgas. 

 

 

Ögon:

PRA – progressiv retinal atrofi
Vad är PRA?
PRA är en förkortning på progressiv retinal atrofi, vilket på ett ungefär betyder fortskridande näthinneförtvining. PRA leder alltid till blindhet då näthinnan och dess synceller successivt förtvinar. Oftast uppträder de första tecknen till nedsatt syn i mörker och skymning vid en ålder av ca 5 år. Genom ögonlysning hos veterinär går det att upptäcka PRA när sjukdomsförloppet startat.

Varför ska alla hundar ögonlysas?
PRA är en recessivt ärftlig sjukdom, vilket betyder att anlaget måste finnas hos båda föräldrarna för att en hund skall bli sjuk. Det betyder också att en hund kan bära på anlaget utan att det syns. För att minska spridningen av PRA är det viktigt att alla hundar ögonlyses senast ett år innan de tas i avel. Det är viktigt att även hundar som ej används i avel ögonlyses. Lämpligt för dessa kan vara att ögonlysa vid 4 års ålder och gärna en gång vid 6 års ålder också. Tollarklubben är med i SKK:s bekämpningsprogram för PRA vilket betyder att djur med PRA, deras avkomma och föräldrar får avelsförbud när diagnos ställs.

DNA-test
Idag finns ett nyligen utvecklat DNA test från Optigen för diagnos av PRA-hundar, anlagsbärare och hundar utan anlag för PRA. Detta test är ett så kallat markörtest vilka känner igen en DNA sekvens i närheten av genen för PRA. Förtfarande är dock resultatet från detta test något osäkert. Min förhoppning är att man inom en snar framtid kommer att hitta genen för PRA vilket skulle ge stora möjligheter att helt bli av med sjukdomen.


 

Katarakt – grå starr
Vad är Katarakt?
Katarakt är en grumling av ögats lins som kan bero på olika faktorer. Den kan vara primär, och då eventuellt ärftlig, eller sekundära.

Primär katarakt beror på störningar inuti linsen, i dessa fall går det inte att hitta yttre orsaker till störningen. Om katarakten bildas redan i fosterstadiet kallas den kongenital katarakt, denna är medfödd och kan vara ärftlig. I de flesta fall tros den dock bero på inverkan från modern. Katarakter kan även uppträda senare, i dessa fall är det oftast svårt att avgöra om katarakten är ärftlig eller ej.

Sekundär katarakt kan uppstå i samband med olika sjukdomar, skador eller inflammationer. De kan också uppträda på grund av felutfodring. Dessa är inte ärftliga.

Hur upptäcks katarakter?
Hos en hund med katarakt kan man ibland se en grumling av linsen med blotta ögat. Det enda sättet att diagnostisera en katarakt är dock att ögonlysa hunden. Detta skall vara gjort för alla avelsdjur inom 1 år innan parning. För hundar som inte går i avel är det lämpligt att ögonlysa vid 4 och 6 års ålder.
  

 

Övriga sjukdomar:

Hypotyroidism
Vad är hypotyroidism?
Hypotyroidism är en hormonrubbning som ger en nedsatt produktion av sköldkörtelhormonet tyroxin. Sjukdomen medför sänkt ämnesomsättning vilket gör att hunden blir frusen, inaktiv och tjock. Pälskvaliten kan försämras och huden kan bli förtjockad och på vissa ställen överpigmenterad. Ibland kan hypotyroidism orsakas av att hundens egna antikroppar angriper sköldkörtelcellerna, detta kallas autoimmun thyreoidit.

Diagnos ställs genom blodprov. Oftast kan hypotyroidism behandlas med syntetiskt hormon under resten av hundens liv.

Vissa former av hypotyroidism tros vara ärftliga. Dessa är troligen polygent nedärvda, dvs, flera gener samverkar för att ge sjukdomen.