Datum  
080517 SSRK Östra utställning i Södertälje