Vi föder upp Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Tollare)
I liten skala i hemmiljö efter meriterade hundar som används i praktisk jakt och eftersök


Birgitta Amrén Ahlberg och Bengt Ahlberg
Blåhakevägen 3 
151 57 Södertälje
08-55064954  070-6099954


Här bor vi